Informator dla rodziców

1. ZAŁOŻENIA POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY

„NVC to naturalnie współodczuwający stan, jaki osiągamy, gdy przemoc (słowna i fizyczna) całkowicie ustąpiła z naszego serca.”
M. Rosenberg

Porozumienie bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, skrót: NVC) jest sposobem obserwacji siebie i drugiego człowieka, nazywania uczuć, poszukiwania i określania swoich potrzeb i ich realizacji poprzez najlepszą dla nas i dla innych strategię. Zwany także językiem serca, komunikacją empatyczną, językiem żyrafy. To sposób, który pozwala rozwiązywać konflikty w sposób pokojowy, nawiązywać relacje społeczne oraz po prostu być bliżej siebie i drugiego człowieka. Ta forma komunikacji prowadzi do zrozumienia siebie, swoich potrzeb z uszanowaniem drugiego człowieka. Taki fundament stworzonej relacji jest początkiem do świadomego i pełnego bycia w życiu dorosłym

Metoda została stworzona i opracowana przez dr Marshalla Rosenberga (USA) w latach 70 XX wieku, obecnie jest rozpowszechniana na całym świecie poprzez sieć certyfikowanych trenerów wspieranych przez Center for Nonviolent Communication w USA.
Metoda jest uniwersalna – może by stosowana przez dorosłych, dzieci, w życiu prywatnym i zawodowym – poprawia jakość życia na wielu poziomach.
Jest to sprawdzone narzędzie, które posiada opracowaną metodologię do jego rozpowszechniania.

Wierzymy, że propagowanie tego stylu komunikacji w naszej szkole oraz szerzenie informacji o Porozumieniu bez Przemocy w istotny sposób zmieni komfort naszego przyszłego życia, a przede wszystkim naszych dzieci.

2. PBP W NASZEJ SZKOLE – NASZE WARTOŚCI.

Bez nagród – wspieramy motywację wewnętrzną dziecka, pokazując jak jego zachowania służą jemu i społeczności szkolnej

Bez kar – uczymy dzieci wyciągać wnioski i brać odpowiedzialność za swoje działania i decyzje

Bez ocen – zamiast ocen i stopni stosujemy własny system dawania informacji zwrotnej rodzicom i dziecku na temat jego rozwoju, polegający na obserwacji dziecka i opisanie na jakim jest etapie nabywania kompetencji (ocena opisowa)

Sposób rozwiązywania konfliktów – w rozwiązywaniu konfliktów stosujemy mediacje i kręgi naprawcze, czyli metody pozwalające na wypracowanie rozwiązania uwzględniającego potrzeby każdej ze stron.

Jakość nabywania wiedzy zamiast tempa, rywalizacji i wyników – jesteśmy nastawieni na podążanie za naturalnym tempem rozwoju każdego dziecka, dlatego w naszej szkole nie ma presji na osiąganie wyników, w zamian jest zachęcanie, rozbudzanie ciekawości dzieci, aby same z siebie chciały się uczyć i poznawać świat. W miejsce rywalizacji wspieramy współpracę i wzajemne korzystanie z różnych umiejętności dzieci w grupie.

Podejście indywidualne – w naszej szkole dzieci traktowane są indywidualnie, dlatego nie porównujemy ich do siebie. Wierzymy, że każde dziecko jest kompletną, integralną jednostką, dlatego wspieramy je w poznawaniu i rozwijaniu własnych talentów i zdolności, okazujemy akceptację dla różnic i uczymy dzieci, jak mogą się wzajemnie wspierać i współpracować ze sobą, uzupełniając się swoimi umiejętnościami.

Nauczyciel „ciepłym przywódcą” – w naszej szkole nauczyciel jest naturalnym autorytetem dla dziecka, nie dążącym do posłuszeństwa dziecka, ale do współpracy z nim w celu jego rozwoju.

3. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI.

Rodzice/ opiekunowie są odpowiedzialni za wychowanie swojego dziecka. Szkoła towarzyszy i wspiera ich w tym procesie. Współpraca rodziców ze szkołą służy dobru dziecka – im spójniej traktowane jest dziecko i w szkole i w domu, tym większa szansa na jego harmonijny rozwój. Biorąc udział w naszym projekcie edukacyjnym, rodzice akceptują wartości, którymi kieruje się Żyrafia Osada, a w szczególności zgadzają się na:

  1. stosowanie założeń Porozumienia bez Przemocy jako narzędzia do budowania więzi,
  2. nawiązywania relacji – społecznych i do rozwiązywania konfliktów,
  3. realizację podstawy programowej w formie metody projektu,
  4. dawanie informacji zwrotnej, zamiast systemu ocen i punktacji,
  5. udział w warsztatach dla rodziców (1 raz w miesiącu, warsztaty płatne 50 zł/osoba/spotkanie),
  6. udział w spotkaniach tutoringowych (3 x w roku) dotyczących postępów edukacyjnych i rozwoju psychospołecznego dziecka,
  7. udział w spotkaniach coachingowych (według potrzeb).

4. WKŁAD RODZICÓW W SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ.

Zapraszamy rodziców do współtworzenia Szkoły i naszego projektu, poprzez :
– aktywny udział w wydarzeniach szkolnych
– dzielenie się swoimi umiejętnościami zawodowymi, pasjami
– współorganizowanie zajęć w szkole w różnej formie.

Planujemy np. popołudnie z rodzicem, wspólne czytanie książek dzieciom, dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym, koszyk owoców dla dzieci itp. Zapraszamy do wspólnego tworzenia przestrzeni szkolnej, pomoc w remontach itp.