Jak to jest u nas?

Każdy dzień w Żyrafiej Osadzie zaczyna się kręgiem. To tutaj dzieciaki mogą powiedzieć jak się mają tego dnia, czy chciałyby się czymś podzielić z całą społecznością.

Metoda Projektu w naszej szkole działa w dwóch kierunkach. Pierwszy z nich rozwijanie w dzieciach umiejętności pracy z grupie, współpracy, rozwiązywania problemów czasem konfliktów, działanie konstruktywne. Drugi kierunek to integrowanie podstawy programowej, czyli uczymy dzieci, a one nawet nie wiedzą, że to się dzieje.

Sama metoda projektu daje ogromne możliwości poznawcze. Stwarza wiele sytuacji, gdzie naturalne kompetencje dzieci mogą „ujrzeć” światło dzienne, gdzie my jako nauczyciele, pedagodzy zauważamy ich zdolności, a także przekazujemy im ogromną wiedzą, na którą w zwykłym systemie nie miejsca.

Bloki edukacyjne to specjalnie przemyślany czas, kiedy w dzieciach mamy możliwość rozwinąć zainteresowanie konkretnym przedmiotem. Te bloki to głównie nacisk w klasach starszych, kiedy to np. na bloku przyrodniczo-biologicznym nasi uczniowie swobodnie mogą poszukiwać śladów jaskółki, czy łowić pluskolca, płoszczycę czy błotniarka. Taki dłuższy czas daje uczniom możliwość „wejść” w daną dziedzinę, a tym samym wzbudzić jego zainteresowanie 🙂

Oprócz metody projektu i bloków tematycznych w naszej szkole Pani Agata wraz z dziećmi rozmawiają o emocjach, o komunikacji, o empatii. To tutaj Nasza szkolna Żyrafa ma najwięcej do powiedzenia.

Mamy również outdoorowe piątki. To są dni kiedy z dziećmi idziemy do lasu na blisko 3 godzinny. Próbujemy z nich wydobyć to, niestety prawie zapomniane, dzikie serca 🙂