Program nauczania

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział. Nie żeby umiał na pamięć, ale żeby rozumiał, nie żeby go coś troszkę obchodziło, ale żeby go coś naprawdę zajmowało.”
Janusz Korczak

Uczymy wszechstronnie i poprzez zabawę. Sednem jest motywacja wewnętrzna dziecka, czyli aby „go coś naprawdę zajmowało”. Tylko taka siła sprawi, że wiedza zostanie na dłużej w nim, a być może przerodzi się w prawdziwą pasję.

W naszej szkole domowej nauka i sztuka wpleciona jest w podstawę programową oraz na wielu płaszczyznach wykracza poza nią. Metoda Projektu i ujęcie autorskiego programu w bloki tematyczne, pozwoli dzieciom doświadczać kontaktu z:

 • literaturą – poznawać będą dzieła istniejące, jak również oddawać się własnej twórczości – pisaniu opowiadań, wierszy i innych form literackich szukając i odnajdując różne formy ekspresji,
 • sztuką – tworzyć będą własne dzieła, poznawać kanony piękna oraz techniki plastyczne w oparciu o sztukę polską i światową,
 • naukami ścisłymi – matematyką, fizyką i chemią i ich praktyczną stroną, inżynierią – poprzez doświadczenia – budowanie i konstruowanie narzędzi, budowli (tamy, mosty) i poznawanie zasad ich działania,
 • naukami przyrodniczymi – botaniką i zoologią – codziennie, na dworze – dotykając, czując zapachy i smaki, hodując własne uprawy,
 • językami obcymi – dalszym, ale najbardziej powszechnym na świecie, angielskim oraz bliskim, dającym posmak naszej rodzimej kultury, kaszubskim,
 • z „tu i teraz” oraz historią – odległą o miliony lat (dinozaury) i bliską, niedawną jak wejście Polski do Unii Europejskiej.

 

edukacja w naszej szkole

 

Poza projektami ważnym punktem jest również część językowa oraz część matematyczna.

Część językowa – obejmuje czytanie, pisanie oraz mówienie (realizowane w sposób zindywidualizowany w zależności od możliwości i etapu rozwoju dziecka)

 • czytanie przez nauczyciela tekstów na poziomie wyższym niż dzieci są w stanie przeczytać na etapie wczesnoszkolnym
 • samodzielne czytanie książek wybranych przez dziecko – odpowiednio do jego możliwości wprowadzanie liter dla dzieci, które tego potrzebują
 • ćwiczenia grafomotoryczne – przygotowujące do nauki pisania przepisywanie słów, krótkich zdań, pisanie opowiadań, tworzenie własnych książeczek
 • tworzenie krótkich opisów i opowiadań na podstawie tekstów literatury dziecięcej oraz opowiadań twórczych
 • rozmowy na tematy związane z życiem szkolnym, rodzinnym i tekstami literackimi
 • zabawy teatralne, ilustrowanie mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego
  recytowanie z pamięci prozy, wierszy, rymowanek

Część matematyczna – obejmuje czynności umysłowe ważne dla uczenia się matematyki, liczenie i sprawność rachunkową, miary i czas, pieniądze oraz figury geometryczne (realizowane w sposób zindywidualizowany w zależności od możliwości i etapu rozwoju dziecka)

 • zadania na konkretach
 • wykorzystanie matematyki w codzienności – np. mierzenie długości, szerokości, wysokości za pomocą linijki i innych miar
 • układanie i rozwiązywanie zagadek matematycznych
 • konstruowanie gier
 • korzystanie z instrukcji, przepisów kulinarnych
 • udział w grach planszowych i terenowych