NVC – sposób komunikacji

podstrona1

Prawdziwa współpraca jest możliwa wtedy, gdy wszyscy uczestnicy ufają, że inni z szacunkiem wezmą ich potrzeby i system wartości. U podstaw procesu Nonviolent Communication jest pełne respektu traktowanie innych ludzi, które daje nam szansę na nawiązanie pomiędzy nimi współpracy.
Marshall Rosenberg

Porozumienie bez Przemocy (PbP), ang. Nonviolent Communication (NVC), jest metodą komunikacji, znaną również jako: Język Serca, Empatyczna Komunikacja.

 

NVC JAKO METODA POROZUMIENIA – CZYLI MÓWIMY DO SIEBIE JASNO I PROSTO

W najprostszej formie NVC to metoda komunikacji. Metoda, która umożliwia nawiązanie kontaktu opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, co w efekcie zaspakaja potrzeby zarówno dorosłych jak i dzieci w sposób pokojowy – stąd w nazwie metody słowa „bez przemocy”. Celem NVC jest stworzenie wysokiej jakości kontaktu z innymi i z sobą samym.

Marshall Rosenberg, twórca metody, stworzył model 4 kroków – narzędzie, które sprzyja nauce nowego sposobu porozumiewania się i ułatwia nawiązanie kontaktu. Dzięki czterem krokom możemy krótko i jasno przekazać to, co dla nas jest ważne. I to przy użyciu mniej niż 40 słów.

Model opiera się na łączeniu:
1. obserwacji – faktów (1 krok)
2. z naszymi uczuciami (2 krok)
3. i potrzebami (3 krok) oraz
4. świadomym ich wyrażeniu i sformułowaniu jasnej, konstruktywnej prośby (4 krok). Intencją wypowiedzi jest porozumienie uwzględniające potrzeby obu stron.

 

JESTEŚMY ŚWIADOMI UCZUĆ I POTRZEB

Uświadamianie sobie własnych potrzeb oraz dostrzeganie potrzeb innych, jest bardzo ważnym elementem komunikacji, bowiem potrzeby motywują każde ludzkie działanie. Wszystkie zachowania służą realizacji potrzeb. O tym, czy nasze potrzeby są zaspokojone czy też nie, mówią nasze uczucia. Metoda opiera się na umiejętności rozpoznawania naszych uczuć i potrzeb oraz na jasnym sposobie ich wyrażania. Dzięki temu mamy szanse skupić się na tym, co jest naprawdę dla nas ważne, czego chcemy, a nie na własnych lub cudzych błędach, jak to robimy w procesie automatycznej komunikacji. Gdy dochodzi do usłyszenia wzajemnie potrzeb, możliwa staje się współpraca.

 

EMPATIA

Bazą Porozumienia bez Przemocy jest empatia rozumiana jako próba podążania za uczuciami i potrzebami innych osób. Jest to chęć zrozumienia i ciekawość tego, co się dzieje z drugim człowiekiem, bez próby osądzania, diagnozowania czy krytykowania jego zachowań czy komunikatów. Empatia jest tez czynnikiem wyzwalającym i wzmacniającym. Każdy człowiek posiada godne uwagi zasoby i umiejętności, które uświadamia sobie w momencie dotarcia do nich przez empatię.

 

WZAJEMNY SZACUNEK I ZROZUMIENIE

Potrzeby wszystkich i wszystkie są równie ważne, dlatego niezmierne istotnym jest by je móc rozpoznać, usłyszeć i uszanować. Wiemy, że wszyscy ludzie na całym świecie mają te same potrzeby i że właśnie to jest element łączący nas wszystkich. I to właśnie z tego poziomu – poziomu potrzeb – możemy się wzajemnie usłyszeć i zrozumieć. Ludzie są gotowi do współpracy, jeśli mogą zaufać, że ich potrzeby zostaną zauważone i usłyszane. Bez względu, czy mamy 5 czy 50 lat, tak samo mocno odczuwamy nasze potrzeby i dążymy, by były spełnione. Dzieci w naturalny sposób łączą się ze swoimi potrzebami i robią wszystko, by o nie zadbać – na początku potrzebują przy tym wsparcia dorosłych, by mogły nauczyć się nazywać swoje potrzeby i dbać o nie w sposób dla siebie bezpieczny.