Rekrutacja 2019/2020

Wspieramy rodziców w procesie wyboru ścieżki edukacyjnej dla swoich dzieci. Ważne jest dla nas zaspokojenie potrzeb całej rodziny związanych z nauczaniem i wychowaniem naszych pociech, dlatego już na wstępie wspomagamy jej członków w ich identyfikacji i wspólnie tworzymy przestrzeń, w której się nimi zaopiekujemy.

Ważne jest dla nas, aby rodzice podejmowali decyzję świadomie, mając jasność co do naszej oferty, metod pracy i języka komunikacji. Oprócz zgody na powyższe, chcemy aby rodzina w całości kreowała wspólnie z nami integralne środowisko rozwojowe dla dzieci zarówno w szkole jak i poza nią poprzez współpracę, współdecydowanie, wzajemność i empatię.

Proces rekrutacji dzieci do Żyrafiej Osady składa się z kilku kroków:

  1. Spotkanie indywidualne z Rodzicami/Opiekunami Dziecka w celu poznania założeń Żyrafiej Szkoły.
  2. Zapoznanie się i wyrażenie zgody na zasady i wartości szkoły, zawarte w Informatorze dla Rodziców.
  3. Wypełnienie Zgłoszenia Kandydata na Ucznia.
  4. Podpisanie Umowy.
  5. Wpłata Opłaty Organizacyjnej w wysokości 1000 zł na konto Fundacji Gdańska Strefa Porozumienia w Banku PKO BP, o numerze: 49 1020 4900 0000 8602 3029 7363.

Powyższa opłata uiszczana jest przed każdym nowym rokiem szkolnym i obejmuje:

  • materiały edukacyjne,
  • materiały świetlicowe,
  • możliwość konsultacji indywidualnych,
  • ubezpieczenie Dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

UWAGA: W roku szkolnym 2019/2020 mamy:

klasa 0-1 – 0 miejsc

klasa 2-3 – 0 miejsc

klasa 4-6 – 4 miejsca

Zapraszamy!

W sprawie dokonania w/w formalności, prosimy o kontakt z Dorotą Maros: mail: d.kubera.maros@gmail.com
tel. 501 785 806 / 58 340 01 88