Nauczyciel historii, nauczyciel geografii

Do naszego zespołu, z otwartymi sercami, przyjmiemy nauczycielkę/nauczyciela historii oraz nauczycielkę/nauczyciela geografii.

CZEGO POTRZEBUJEMY OD KANDYDATÓW (doświadczenie i kwalifikacje)?
– Ukończonych studiów kierunkowych, uprawniających do nauczania danego przedmiotu na poziomie szkoły podstawowej,
– pasji i umiejętności przekazywania jej innym ludziom,
– doświadczenia w pracy z dziećmi w placówce edukacyjnej,
– znajomości komunikacji empatycznej, Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication) – mile widziana,
– znajomości Metody Projektu – mile widziana,
– kreatywności, otwartości na nowe trendy w edukacji.
– samodzielności w realizacji zadań,
– własnego transportu – mieścimy się w lesie 😉 .

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRZYSZŁEGO NAUCZYCIELA
– nauczanie historii w klasach IV-VI,
– nauczanie geografii w klasach V-VI,
– realizacja podstawy programowej z danego przedmiotu,
– przygotowanie uczniów do egzaminu sprawdzającego ich wiedzę na koniec roku szkolnego.

CO OFERUJEMY W ZAMIAN?
– Umowę zlecenie w określonym wymiarze – od 1 września 2019 roku,
– warsztaty z zakresu Porozumienia bez Przemocy,
– przeszkolenie merytoryczne w zakresie Metody Projektu,
– możliwość uczestniczenia w alternatywnym projekcie edukacyjnym,
– samodzielność w wykonywaniu swoich obowiązków.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Osoby zainteresowane pracą w naszym zespole prosimy o przesłanie CV oraz krótkiej informacji o swojej motywacji na adres: a.prysko@zyrafiaosada.pl.
PROSIMY O DOPISEK „nauczyciel historii,nauczyciel geografii”.